بلبرینگ و فرسایش

بلبرینگ و فرسایش

 

 

بطور کلی در یک بلبرینگ دو نوع عیب ممکن است اتفاق بیافتد:
– یکدسته عیوبی که بصورت یکنواخت و گسترده برروی اجزا متحرک یاتاقان بوجود می آیند، که در اصل ناشی از تولید و ساخت بلبرینگ هستند (عیوب هندسی اجزا، عیوب سطوح در تماس) نظیر ناهمواری سطح، موجدار بودن، ناهمراستایی (Misalignment) ساچمه روها و ساچمه های خارج از اندازه که این عیوب تنها با استفاده از روشهای  زمانی قابل تشخیص هستند.این روشها از پارامتر های انرژی یا آماری نظیر کورتوزیس (Kurtoisi)، مقدار ریشه میانگین مربعات (RMS Value)، فاکتور عیب و یا از روش های دیگر در حوزه زمان استفاده می کنند.
– دسته دوم عیوبی هستند که  بصورت موضعی بر روی اجزا یاتاقان ها بوجود می آیند نظیر پوسته پوسته شدن، نشان گذاشتن، فشرده شدن، ترک و سوراخ ها.این عیوب بوسیله ضربه های تکرار شونده قابل تشخیص هستند و هر زمانی که یک المان غلتنده با عیب برخورد می کند اتفاق می افتند.هر کدام از عیوب موضعی بوسیله یک فرکانس دریافتی، قابل شناسایی هستند که این فرکانس به مشخصات هندسی بلبرینگ و فرکانس دورانی آن بستگی دارد.لازم به تذکر است که برای عیوب موضعی روش های فرکانسی موثرتر هستند زیرا با استفاده از این روش ها هم می توان عیوب را پیدا کرد و هم رشد و انتشار عیوب را مشاهده نمود.

درباره نویسنده